Sıkça Sorulan Sorular

Yeşilay


Yaklaşık bir asırlık bir maziye sahip olan Yeşilay'ın geçmişten günümüze tarihi ve misyonu nedir?

Yeşilay 1920 yılında, yani Cumhuriyetimizden daha önce kurulmuş, yaklaşık bir asırlık bir sivi..

"Her insana bağımlılık dokunmadan dokunmayı" amaçlayan Yeşilay, bağımlılık sorununun çözülmesi konusunda ne gibi önerilerde bulunuyor?

Bir maddeye ya da bir alışkanlığa bağımlı hale geldikten sonra bir insanın bundan kurtarılması u..

Bağımlılık en çok gençlerimizi tehdit ediyor. Yeşilay da Genç Yeşilay ekibiyle bağımlılık tehlikesine karşı koyuyor. Yeşilay için gençlerin bu mücadelede yer alması neden önemli?

Her tür bağımlılık için aslında belli bir ortalama yaş veya yaş grubu var. Genel olarak biz bu k..

Yeşilay'ın öncelikle önleyici hizmetler yönündeki çalışmaları esas almasının nedeni nedir?

Bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardaki en önemli unsurlardan biri bireyin hiç bu bağımlılık d..

İnsanlar Yeşilay'dan bağımlılık hakkında nasıl bilgi alabilirler?

Kullanıcı dostu, yeni, farklı teknolojilere uyumlu, büyüyen Yeşilay'ın ve ziyaretçilerin ih..

Bağımlılıkta eğitimin önemi çok büyük, Yeşilay bu alanda hangi çalışmaları yürütüyor?

Yeşilay olarak okul tabanlı önleme faaliyetlerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü bireyle..

Yeşilay etkinliği yapmak isteyen okullara nasıl destek veriyorsunuz?

Biz Yeşilay etkinliklerini daha çok Yeşilay kulüpleri aracılığıyla desteklemek istiyoruz. O oku..

Okul ya da kurumların bağımlılık alanında afiş, broşür, bilgilendirme kitapçıkları gibi taleplerini nasıl karşılıyorsunuz?

Yıllık belli bir planlama yapıyoruz. Gelebilecek talepleri karşılamak üzere belli hazırlıklar ya..

Yeşilay'ın rehabilitasyon konusunda bağımlıya ve ailesine yönelik danışmanlık projeleri var mı?

Önleme faaliyetlerimizdeki en önemli program Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM..

Halkımız Yeşilay'a nasıl destek olabilir?

Son zamanlarda güçlü ve zayıf yönlerimizi, halk nezdindeki imajımızı değerlendirmek için yaptı..

Yeşilay'da üye ve gönüllü olma çalışmaları nasıl bir sürece sahip? Üye ve gönüllüler neler yapar?

Birçok aktivite yapıyoruz. TBM dediğimiz eğitim aktivitesi bile birçok gönüllü barındırıyor. Mi..

Yeşilay şubelerinin kurulması ve bu şubelerde gönüllülüğün esas olmasının önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çalıştığı alan halk sağlığı gibi yediden yetmişe toplumun tümüne hitap eden bir sivil toplum kur..

Yeşilay şubelerine ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz?

Şubelerimizin bütün basılı promosyon malzemelerini biz karşılıyoruz. Ayrıca yılda belli periyot..

Yeşilay uluslararası teşkilatlanma ile neyi amaçlıyor?

Göreve geldiğimiz günden itibaren tekrar ettiğimiz, yeni dönem vizyonumuz olarak tanımladığımız ..

Yaklaşık bin sayıdır çıkan Yeşilay Dergisi'ne nasıl ulaşılır, nasıl abone olunur?

97 yıllık geçmişi olan kurumumuzun dergisi olan Yeşilay, Türkiye'nin en eski dergilerinden biris..