Kurumsal

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında YÖK Başkanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve 1990 yılında İletişim Sanatları alanında University of West Florida’dan yüksek lisans derecesini aldı. 1994 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları programını tamamlayarak doktora unvanını kazandı. Sinema-televizyon, popüler kültür, popüler müzik, müzik videoları, belgesel sinema, iletişim-medya, ve bağımlılık alanlarında akademik çalışmalarını sürdüren Çelikcan, yönetmen ve metin yazarı olarak çeşitli belgesel yapımlar da gerçekleştirmiştir. 2013 yılından bu yana Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi olan Çelikcan, halen İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Ali AYTEN

Prof. Dr. Ali AYTEN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Ali AYTEN

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

2002 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2004’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde  "Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık İlişkisi" başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını bitirdi. Aynı üniversitede 2009’da "Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2008-2009 öğretim yılında Ürdün’deki Yermûk Üniversitesinde ve 2010-2011 öğretim yılında Londra Üniversitesinde araştırmacı olarak bulundu. Halen Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Din psikolojisi alanında çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Ayşen Gürcan

Prof. Dr. Ayşen Gürcan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Ayşen Gürcan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

1986 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını Eğitim Teknolojisi Anabilim dalında yaptı. 1990-2005 yıllarında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. 2006-2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü yaptı. 2011-2013 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevinde bulundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi üst düzey görevlerde bulundu. Eğitim bilimleri, öğrenme-öğretme, eğitim-iletişimi, tekno-psikoloji ve aile eğitimi alanlarında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erkan Ceylan

Prof. Dr. Erkan Ceylan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Erkan Ceylan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, doktora eğitimini Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Göğüs Hastalıkları Bilim Dalında tamamladı. 1998’de Harran Üniversitesinde doçent, 2013’de İstanbul Medeniyet Üniversitesinde profesör unvanını aldı.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında çalışmakta olup çok sayıda ulusal/uluslararası yayınlanmış makale, kitap bölümü, ulusal ve uluslararası ödülleri bulunmaktadır. Birçok ulusal/uluslararası meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütlerinde kurucu ve aktif olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Adli Tıp uzmanı, 2004 yılında Adli Tıp doçenti oldu. 2006 yılında Tıbbi Biyoloji Bilim doktoru unvanını aldı. 1992 yılından 2014 yılına kadar T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığının çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 2000-2003 tarihleri arasında aynı kurumun Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı, 2003-2014 yılları arasında ise Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Başkanı (adli toksikoloji, uyuşturucu maddeler, alkol ve genetik ile ilgili kurul) olarak görev yaptı.

Prof. Dr.Hakan Coşkunol

Prof. Dr.Hakan Coşkunol

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr.Hakan Coşkunol

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Tıp Fakültesini Ege Üniversitesinden mezun olduktan sonra tıpta uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında tamamladı. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış, bilimsel toplantılarda sunulmuş 150'nin üstünde makalesi, yayımlanmış 6 kitabı vardır. Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi kurucusudur. 2008 yılında kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsünün kurucu başkanı olarak çalışmıştır.

Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı Merkezinde çalışmalarını sürdürmektedir. Madde Bağımlılığı alanında bakanlık düzeyinde birçok Bilim Komisyonunda görev yapmaktadır. Türkiye’de madde kullanımının önlenmesi ve tedavisi konusunda birçok uluslararası kurumla işbirliği içindedir. Bağımlılık Danışmanlığının mesleki tanımının geliştirilmesi, bağımlılık alanında çok disiplinliğin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve bağımlılık alanında moleküler çalışmalar temel ilgi alanlarıdır.

 Prof. Dr. Mustafa Taşdemir

Prof. Dr. Mustafa Taşdemir

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Mustafa Taşdemir

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Üç yıl süreyle pratisyen hekim olarak çalıştı. 1994 yılı başında Marmara Üniversitesinde halk sağlığı ihtisasına başladı. 1998'de halk sağlığı uzmanı oldu ve kalite yönetimi uygulamalarında uzmanlaşmak amacıyla özel sektörde çalışmaya başladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2008'de Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına geçti. 2004-2005 yıllarında Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Akreditasyon Sistemi Yönlendirme Komitesi üyesi olarak çalıştı. 2008-2009 döneminde yaklaşık bir yıl süreyle Sağlık Bakanlığında kıdemli eğitim ve araştırma koordinatörü olarak görev yaptı. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 15.05.2012 tarihinde İstanbul'un ilk Halk Sağlığı Müdürü olarak atandı; en önemli görevlerinden biri tütün, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele oldu. İki yıllık görev süresinin bitiminde Marmara Üniversitesine döndü. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler programında araştırma görevlisi olarak çalışan Arıcak, 1999 yılında aynı programda yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Dr. Arıcak 2006-2007 yılları arasında Indiana Üniversitesi Bloomington Psikolojik Danışma ve Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde konuk araştırmacı, 2007-2008 yılları arasında ise Tulane Üniversitesi New Orleans Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde lisans ve lisansüstü düzeyde iki dönem halinde dersler verdi. 2008 yılında tekrar Trakya Üniversitesi’ne dönen Arıcak, 2010 yılında Eğitim Psikolojisi alanında doçent oldu. 2013-2014 akademik yılında Harvard Üniversitesi Berkman Center for Internet and Society gençlik ve medya laboratuvarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Arıcak, halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Arıcak, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Amerikan Psikologlar Derneği, Uluslararası Okul Psikologları Derneği (ISPA) üyesi ve aynı zamanda Yeşilay Bilim Kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Recep Erol Sezer

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

1969 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden lisans mezunu, Halk Sağlığı alanında 1978’de uzman, 1983’de doçent, 1989’da profesör oldu. 1992’de Türkiye Halk Sağlığı Derneği Sigarayla Mücadele Kolunun, daha sonra Elazığ Merkezli Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneğinin ve bu yapıların yayın organı olarak Sigara Alarmı Dergisinin kuruculuğunu yaptı.1995’te Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesinin kurucuları arasında yer aldı ve iki kez bu komiteye dönem başkanlığı yaptı. 1994 yılından itibaren 2000 yılına kadar Dünya Sağlık Örgütü Sigarasız Avrupa Eylem Planının Türkiye ilişki noktası görevini yaptı.

1996 ve 1998 Ulusal Bırak-Kazan Sigara Bırakma Kampanyalarının Koordinatörlüğünü yürüttü. DSÖ Çerçeve Sözleşmesini takiben Sağlık Bakanlığı merkezli kurulan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nde üye olarak (bırakma grubu sorumlusu olarak) görev yaptı. Sağlık Bakanlığının Tütün Kontrol çalışmalarına aktif olarak ve süreklilik içinde katıldı. Bu konuda çok sayıda yazılı makale yayınladı; kurs, ders ve konferans, bildiri niteliğinde sunuşlar yaptı. Ankara Üniversitesindeki çalışmalarından sonra, 1984-1999 döneminde Elazığ’da Fırat Üniversitesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalında, 1999-2013 döneminde Cumhuriyet Üniversitesinde Aile Hekimliği Anabilim Dalında çalıştı. 2013 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

 Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

1996 yılında Ankara Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Eğitim İstatistiği ve Araştırma Bilim Dalı) doktora programını tamamladı. 2005 yılında “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında doçent unvanını aldı. 2010 yılında profesör oldu.

1986-1990 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında şef ve eğitim uzmanı, 1991-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim İstatistiği ve Araştırma Anabilim Dalında araştırma görevlisi, 1999-2004 yılları arasında aynı anabilim dalında yardımcı doçent olarak çalıştı. 1997 yılında yabancı dilini geliştirmek ve alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla altı ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri-Austin/Texas’a gitti. 2004 yılı Eylül ayında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmaya başladı. 2010 yılında aynı Fakültede dekan yardımcılığı görevini üstlendi. 2010 yılında çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinden 2015 yılında emekli odu. 2015 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya başladı ve 2015 yılında dekan olarak atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Alanıyla ilgili beş kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarına 30.000'den fazla atıf yapılmıştır (Google Akademi). Ulusal ve uluslararası pek çok projede yönetici, koordinatörlük, danışmanlık veya araştırmacı olarak görev yaptı. Başlıca çalışma alanları; sosyal bilimler araştırmalarında yöntem geliştirme, veri analizi, ölçek geliştirme ve uyarlama, izleme ve değerlendirmedir.

Prof. Dr. Toker Ergüder

Prof. Dr. Toker Ergüder

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Toker Ergüder

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Tıp doktoru ve halk sağlığı uzmanı olup, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisinde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi, kontrolü, yönetimi ve tütün kullanımı ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığına, STK’lara ve diğer ilgili kuruluşlara teknik destek vermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nde çeşitli görevler üstlenmeden önce, 2002-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığında çalışmalar gerçekleştirerek, Tütün İle Mücadele Daire Başkanlığını kurdu. Özellikle 2003 yılı sonrasında Türkiye’nin Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesinin imzalanması ve ardından da Ulusal Tütün Kontrol Programının oluşturulması ve 2007 yılında da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Türkiye’yi dumansız hale getiren 4207 sayılı Kanunun güncelleşmesi çalışmalarında bulunmuştur.

Prof. Dr. Vedat Işıkhan

Prof. Dr. Vedat Işıkhan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Vedat Işıkhan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan 1990 yılında mezun oldu. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden 1993 yılında Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında Doktora (PhD) derecesini aldı. 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör ünvanını aldı.

Işıkhan’ın uzmanlık alanları; sosyal politika, sosyal hizmet, sosyal yardımlar, sosyal refah, sosyal sorunlar, endüstriyel ve tıbbi sosyal hizmet, iş stresi, tükenmişlik (burnout), verimlilik, stres yönetimi, kanserde psiko-sosyal bakım. 11’u SSCI’de ve yurt dışındaki kongrelerde sunulmuş bulunan çok sayıda çalışması bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle h indeksi 6 ve yayınlarına yapılan toplam atıf 205’dir.

2010 yılında Erasmus Programı Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Belçika’nın Katholieke Hogeschool Limburg-Department of Speciale Education-Social Care Work bölümü’nde ders verdi. 2011 yılında YÖK Bursuyla Almanya-Berlin'de bir ay süreyle "Katholische Hochschule für Sozialwesen" okulunda Misafir Profesör olarak dersler verdi.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 3 yıl sosyal hizmet bölüm başkanlığı ve aynı fakültenin dekan yardımcılığı idari görevlerini yerine getirdi. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Danışma Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2012 yılında başlatılan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından desteklenen Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP)’in ulusal koordinatörü olarak 8 ay boyunca görev yaptı.

International Council of Stress Management Professionals (ICSMP) (Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi) tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli yayınlar, araştırmalar ve uygulamalar nedeniyle 2016 yılı Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi’nin ödülünü kazandı.


Halen Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 8 Ekim 2018 tarih ve 2018 -196 karar sayısı ile Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine atandı.
Doç. Dr. Cüneyt Evren

Doç. Dr. Cüneyt Evren

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Cüneyt Evren

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1991’de mezun oldu. Psikiyatri uzmanlık eğitimini Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1996’de tamamladı. Aynı yıl Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezinde (AMATEM) başasistan olarak çalışmaya başladı, 2006 yılında ise doçent unvanını aldı. Kendisinin alkol madde bağımlılığı alanında 200’e kadar Ulusal ve Uluslararası bilimsel yayını ve kitap bölümü bulunmaktadır. Halen aynı merkezin sorumluluğunu, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Editörlüğünü, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) başkanlığını ve Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu üyeliğini yürütmektedir.

Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu

Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1993 yılında, doktora eğitimini ise 1999 yılında tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2010 yılında doçent unvanını aldı. Aile terapisi, çocuk istismarı konuları üzerinde çalışmaktadır.

Doç. Dr. H. Volkan Kara

Doç. Dr. H. Volkan Kara

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. H. Volkan Kara

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) mezunudur. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Göğüs Cerrahisi ihtisasını tamamladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisansını “Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemleri” çalışma konusuyla bitirdi. Askerlik hizmetini Van Asker Hastanesinde  Jandarma Tabip Asteğmen olarak yerine getirdi. Mecburi hizmetinde Gümüşhane Devlet Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanı olarak çalışırken İl Sağlık Müdür Yardımcısı ek  görevini aldı. Bu dönemde Dumansız Hava Sahası Koordinatörlüğü ve il genelinde Tütün ve Tütün Mamullerinin zararları ve bağımlılık hakkında konferans ve panellerde düzenleyici ve konuşmacı olarak aktif roller aldı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında sağlıkta finansal analiz, performansa dayalı ek ödeme modelleri, etkili kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik  konularında analiz ve değerlendirme görevlerinde bulundu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Amerika Birleşik Devletleri -Kuzey Carolina -Duke Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında konuk öğretim üyesi olarak 1 yıl kapalı sistem kanser cerrahisi (video yardımlı cerrahi) ve kanser hücresi kültürü laboratuvar çalışmalarında bulundu

Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalışmakta ve Tıp Eğitimi Doktora programına devam etmektedir. Yabancı ve yerli hakemli dergilerde yazdığı çok sayıda makale, derleme ve kitap bölümleri ve hakemlik görevleri bulunmaktadır. Branşında dernek üyelikleri ve yürütme kurulu görevleri vardır.  Akciğer kanserinde minimal invazif cerrahi modeller, erişkin eğitim programları ve davranış değişiklerini ölçme ve değerlendirme, tütün ve tütün mamulleri elektronik sigaraya yönelik eğitim konularıyla ilgilenmektedir.

Doç. Dr. Muhammet Tayyib Kadak

Doç. Dr. Muhammet Tayyib Kadak

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Muhammet Tayyib Kadak

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Tip Fakültesinden 2005 yılında mezun oldu. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tip Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 2011-2013 yılları arasında mecburi hizmetini gerçekleştirdi.

2013 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında uzman olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Doç. Dr. Murat Şentürk

Doç. Dr. Murat Şentürk

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Murat Şentürk

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 2004’te İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde “Yoksulların Yaşam Stratejileri: Küçük Mustafa Paşa ve Balat Örnekleri” adlı çalışmasıyla 2008 yılında tamamladı. Yine aynı bölümde “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul” başlıklı teziyle doktora çalışmasını 2011 yılında bitirdi.

2013 yılında City University of New York The Graduate Center’da yer alan Center for Place Culture and Politics adlı merkezde 4 ay misafir araştırmacı olarak bulundu. Şu anda İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında kentsel müdahaleler, kent ve siyaset, konut, yoksulluk, mekânın sosyolojisi, aile, medya, teknoloji bağımlılığı ve yaşlanmanın sosyolojisi yer almaktadır.

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 2003 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde 2007 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Doktora eğitimine 2008 yılında başlayıp 2012 yılında doçent unvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir.

Doç. Dr. Perihan Torun

Doç. Dr. Perihan Torun

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Perihan Torun

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Bir süre pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Halk Sağlığı alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Daha sonra İngiltere’de Epidemiyoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminde (NHS) Halk Sağlığı hizmetlerinin planlanmasında ve Manchester Üniversitesi’nde Avrupa Komisyonu destekli bir araştırma projesinde çalıştı. Üniversitesinde yüksek lisans seviyesinde Epidemiyoloji dersini kurdu ve Halk Sağlığı alanlarında eğitim verdi.
 
Lisansüstü yüksek öğrenim eğiticisi Fellowship programını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönerek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde Halk Sağlığı eğitimi vermiş ve politika odaklı araştırmalarını yürüttü. Bir süre Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilimsel Çalışmalar ve Savunuculuk Müdürlüğü görevi yaptı. Halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

Doç. Dr. Rabia Bilici

Doç. Dr. Rabia Bilici

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Rabia Bilici

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. 2002-2007 yılları arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamladı. Erzurum Palandöken Devlet Hastanesinde 2 yıl, Elâzığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğinde 4 yıl çalıştı. 2015 yılında doçentlik unvanını aldı. Halen Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kuruluşunda görev aldığı AMATEM kliniğinde sorumlu hekim olarak çalışmaktadır.

Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanıdır. 1994 tarihinde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden derece ile mezun oldu. 1995-1998 yılları arasında İstanbul Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsünde araştırmacı olarak çalıştı ve 1998’de “Behçet Hastalarında HGV Virüsü” konulu tez ile yüksek lisansını tamamladı. 2001-2007 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Anabilim Dalında asistan olarak çalıştı ve 2007’de “Erken Çocukluk Envanteri-4: Ebeveyn Formu Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Toplum ve Klinik Örneklemde 3-5 Yaş Çocuklarda Ruhsal Hastalık Sıklığı” konulu tez ile Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı unvanını aldı. 

Akabinde, 1.5 yıl Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, 1.5 yıl Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde, 2 yıl Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatristi olarak görev yaptı.  2012 yılından bu yana Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca, 2009 yılında Güneş Çocuk ve 2019’da Güneş Çocuk Akademi’yi kurdu. 2015 yılında doçent unvanı aldı.

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağılığı Derneği Özel Gereksinimli Çocuklar Komisyonu kurucu başkanı ve Down Türkiye Derneği danışman doktorudur. Özellikle erken çocukluk dönemi ruhsal sorunları, öğrenme ve dikkat problemleri ve nörogelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri ile ilgilenmektedir.  

Yerli ve yabancı çok sayıda makalesi ve alanla ilgili birçok kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca “Çocuklarda Dürütüsellik” ve “Ailede Cinsel Eğitim” isimli iki kitapta yazardır.    

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Dinçer

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yardımcı doçenttir. Lisans derecesini 2006 yılında İstanbul Üniversitesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında; yüksek lisans derecesini 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Psikoloji alanında ve doktora derecesini 2017 yılında Marmara Üniversitesinden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında aldı. 2010-2011 yılları arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde, 2012-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca 2011 yılında Leuven Üniversitesinde (Belçika) ve 2015 yılında California Üniversitesi, Berkeley’de (ABD) misafir araştırmacı olarak bulundu. Güncel araştırma konuları arasında kültür, duygu psikolojisi, çift ve aile danışmanlığı, pozitif psikoloji, varoluşsal psikoloji, toplumsal cinsiyet, edebiyat incelemeleri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç ÖZEKMEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç ÖZEKMEKÇİ

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet İnanç ÖZEKMEKÇİ

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 2003 yılında mezun oldu. Yüksel lisansını 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde, 2012 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktorasını tamamladı. Şu anda Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden öğretim görevlisi olarak çalışmalarını yürütmektedir. Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi, Uluslararası Kültürel Tarih Derneği üyesidir. Sağlık politikaları, göçmen entegrasyonu, göç ve kamu politikası üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Selda Mercan

Dr. Öğr. Üyesi Selda Mercan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Selda Mercan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. 2006 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2005 yılında Arş. Gör. olarak İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü’nde hizmet vermeye başladı. 2016 yılından bu yana aynı kurumda Dr. Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir.
 
Adli toksikoloji, atık suda ve biyolojik numunelerde yasal ve yasadışı madde analizi, ağır metal zehirlenmeleri, adli farmakogenetik alanlarında çalışmalar yürütmektedir ve 2014 yılından bu yana Adli Toksikoloji Laboratuar sorumlusudur. Uluslararası atık su komitesinin Türkiye temsilcisidir ([ES1307 TR] to COST Action ES1307), adli toksikoloji alanında ulusal ve uluslararası birliklere üyelikleri bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Topçuoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Topçuoğlu

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Topçuoğlu

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

1999 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Ekonomi yüksek lisans derecesini 2000 yılında Londra’da bulunan University College London’dan aldı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde 2006 yılında Kriminolojik Araştırmalar alanında ikinci yüksek lisansını yaptı. Aynı üniversitede 2011 yılında Kriminoloji doktora programını bitirerek doktor unvanını aldı. Doktora öğrencisiyken iki yıl boyunca aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora öğrencilerine araştırma metotları alanında teorik ve uygulamalı dersler verdi. 2013 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve Erasmus öğrencilerine İngilizce ve Türkçe olarak Kriminoloji, Çocuk Suçluluğu ve Önlenmesi, Karşılaştırmalı Kriminoloji ve Suç Önleme dersleri vermektedir.

Uzm. Dr.Arzu Çiftçi

Uzm. Dr.Arzu Çiftçi

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Uzm. Dr.Arzu Çiftçi

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu.1996-2001 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psikiyatri ihtisası yaptı.

2002-2009 yılları arasında Konsultasyon Liyazon hekimi olarak 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde çalıştı. 2009’dan beri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇEMATEM Klinik Koordinatörü olarak çalışmalarını yürütmektedir.  

Uzm. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan

Uzm. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

Uzm. Dr. Aziz Mehmet Gökbakan

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi

Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Saint-Joseph Fransız Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında tamamlayarak 2007 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Mecburi hizmetini Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tamamlayan Dr. Gökbakan, 2015 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Servisinde Başasistan olarak çalışmaya başladı. Başhekim yardımcılığı görevine 2016 yılında atanmış olup halen bu görevine devam etmektedir.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında yerli ve yabancı bildirileri ile yayınları bulunmaktadır. Cinsel Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Aile Terapisi ve Palyatif Bakım alanlarında eğitim almıştır. İlgi alanları arasında cinsel işlev bozuklukları, alkol ve madde kullanım bozuklukları, palyatif bakım ve ağrı bozuklukları yer almaktadır. Çok iyi derecede Fransızca ve çok iyi derecede İngilizce bilen Dr. Gökbakan, evli ve bir çocuk babasıdır.