Bilimsel Toplantılar

11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

Yeşilay, bu yıl 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ne destekleyici kurum olarak katılıyor.

Ana teması “Bağımlılığın karmaşık süreci - Öğrendiklerimiz ve ufukta bizi bekleyenler” olan 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi bu yıl Bağımlılık Psikiyatristi Derneği ortaklığı, Yeşilay ve Türkiye Psikiyatri Derneği’nin desteğiyle düzenlenecek.

Alkol ve madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli toplum sorunlarından biri olmuş, bağımlılıkla mücadele de devlet politikalarında öncelik kazanmıştır. Alkol ve madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılıklar diğer tüm psikiyatrik tanılarla komorbidite gösteren ve tüm ruh sağlığı alanında çalışanların ilgilenmesi gereken güncel toplumsal bir sorun halini almıştır. Çözümünde çok disiplinli bir yaklaşım gerektiren alkol ve madde kullanımı sorununun tartışılacağı kongre tüm ruh sağlığı çalışanlarının katılımı ile zenginleşecektir.

23-26 Kasım 2017tarihleri arasında Xanadu Otel-Antalya’da gerçekleşecek olan kongre hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için tıklayınız.