YEŞİLAY, BM EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ ÜYESİ

18.08.2013
Yeşilay, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Üyesi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti BM Ekonomik Sosyal Konsey Danışmanlık Statüsü Almaya Hak Kazandı.

Mayıs 2012’de Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Danışmanlık Statüsüne başvurusunu yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, BM Ekonomik Sosyal Konsey Danışmanlık Statüsü almaya hak kazandı. Uluslararası ekonomik ve sosyal meseleler için bir forum görevi gören, üye ülkelere ve BM’ye sosyal politika önerileri oluşturan Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC), BM’de en geniş çerçevede STK’ların üye olduğu bir mecra konumunda yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey’e üye 4 bin STK bulunuyor. Üyelik, STK’lara BM’nin yapacağı uluslararası toplantılara katılım hakkı, devletlerle STK’ların buluştuğu toplantılarda söz hakkı, BM’nin Yeşilay’ın çalışma alanıyla ilgili yapacağı çalışmalarda danışma ve işbirliği imkanı gibi ayrıcalıklar veriyor. Bu statüyle STK’lar, BM nezdindeki ülkelere çalışma alanları ile ilgili görüş ve önerilerini taşıyabildikleri gibi diğer devletlerarası teşkilatlara da bu önerileri iletebiliyorlar.

Ekonomik Sosyal Konsey’in çalışmaları ve programları ile ilgili bilgiler üye STK’larla paylaşılıyor. STK’lar konseye yazılı ve sözlü olarak görüş ve önerilerini STK Komitesi aracılığıyla taşıyarak sivil toplumun BM çalışmalarına katılımı sağlanıyor.  Statüyü almaya hak kazanan STK’lara BM Genel Merkez, bölge ofisleri ve bağlı kuruluşlarda ilgili STK adına temsilciler atama yetkisi veriliyor ve bu temsilciler söz konusu mecralara giriş ve geçiş kolaylığı ve temsil yetkisi almış oluyorlar.

STK’lar Konsey üyesi devletlere kendi görüşlerini içeren yazılar gönderebiliyor. STK’lar konseyde ve diğer mecralarda NGO (Hükümetdışı Kuruluşlar) Komitesinin onayını alarak ve diğer ara prosedürleri tamamlayarak sözlü sunumlar yapabiliyor. Konsey ve bağlı komiteler zaman zaman STK’lardan gerekli görülen bazı konularla ilgili çalışma ve raporlar istiyor. Bunun dışında ECOSOC çalışmalarına STK’ların katılımı durumunda lojistik destek, BM Genel Kurul’un kamuoyuna açık toplantılarında yer tahsisi, ilgili diğer STK’larla bir araya gelecek şekilde toplantılar ve BM’nin muhtelif dokümantasyon sistemine ulaşım hakkı gibi bir takım ayrıcalıklar tanıyor. • /documents/file/YASubSlider/obm_logo.png
 • /documents/file/YASubSlider/genc_yesilay_brand-dac66b4c-1d68-4e96-bde7-a06cf85b3b2e.png
 • /documents/file/YASubSlider/birakabilirsin_brand-ad229c65-9064-46b1-97f4-83544bc1b5c8.png
 • /documents/file/YASubSlider/karikatur_yarismasi_logo-3a81ebb5-87a2-4452-9ce3-e9d5f8519cdc.png
 • /documents/file/YASubSlider/tbm_anasayfa_alt_slider1-dca29e17-d5d3-4ae2-9224-2adce4660595.png
 • /documents/file/YASubSlider/yesilay_danismanlik_merkezi.png
 • /documents/file/YAResimler/addicta_logo_alt_slider.png
 • /documents/file/YASubSlider/brand-yesilay-yayinlari-500d0abc-729a-449b-ab25-136d9b966065.jpg
 • /documents/file/YASubSlider/yesilay_market_brand-9fe4cb82-db08-48ac-b345-a3c54993ca6c.png
 • /documents/file/YAResimler/turkiye_bagimlilik_arsivi_alt_logo_slider.png
 • /documents/file/YASubSlider/YesilayDergisi_logo2-46e0c13f-4a02-40b9-bb84-7bfcddb52cf1.png
 • /documents/file/YASubSlider/zumruduanka_logo-38ce30eb-ec45-4db2-811a-809776151cd8.png
 • /documents/file/YAResimler/mavi-kirlangic.png
 • /documents/file/YASubSlider/Yavru-kirlangic-logo-2019.jpg
 • /documents/file/YAResimler/snsg_logo.png
 • /documents/file/YAResimler/benim_kulubum_yesilay.png
 • /documents/file/YAResimler/yesil_dedektor(1).png
 • /documents/file/YAResimler/yesil-sahne-soylesileri.png
 • /documents/file/YAResimler/yesilay_elcileri_logo.png