Bilimsel Toplantılar

Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu 2014

Yeşilay; tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur. 1920 yılında kurulan Yeşilay bağımlılıklarla mücadelede önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk temelli çalışmalar yapmaktadır.

Dünya genelinde yılda 200 bin insan uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla hayatını kaybetmektedir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2012 yılında 243 milyon kişi uyuşturucu madde kullanmıştır. 15-65 yaş arası dünya nüfusunun %5’ine tekabül eden bu oranın yanında 75 milyon kişinin de uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) raporlarına göre ise 1990’lardan itibaren uyuşturucu kullanımının dramatik bir artış gösterdiği, günümüzde Avrupalı yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin en az bir kez uyuşturucu kullandığı belirtilmektedir.

Ülkemizde alkol ve tütün dışındaki yasadışı maddelerin kullanım (bir kere de olsa denemiş olma) oranı %2,7’dir. Bununla beraber alkol, tütün ve uyuşturucu madde kulanım oranlarının özellikle genç nüfusta son yıllarda arttığına dair çok sayıda araştırma mevcuttur.

Uyuşturucu ile mücadelede 1961 Tek Sözleşmesi, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, 1988 BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadele Sözleşmesi gibi birtakım uluslararası belgeler bulunmakladır. Genel olarak bu belgeler çerçevesinde uygulanmakta olan uyuşturucu ile mücadele politikaları, sorunu güvenlik merkezli bir perspektiften ele almaktadır. Bu bakımdan uluslararası seviyede uyuşturucu ile mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı halk sağlığı yaklaşımına uygun yeni bir çerçeve oluşturulması gerekmektedir.

29 Eylül-1 Ekim 2014 İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumunda uyuşturucu politikaları alanında önleme, tedavi, rehabilitasyon, savunuculuk, kapasite geliştirme, medya kampanyaları, uyuşturucu ve gençlik, izleme ve değerlendirme gibi başlıklarda 100’e yakın konuşmacı ve 50’den fazla ülkeden 1000 kişilik katılım sağlanmıştır.

Sempozyum uluslararası seviyede, bilim insanları, akademisyenler, devlet ve sivil toplum temsilcileri arasında iyi uygulama örneklerinin tartışılmasını, bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanmasını hedeflemiş ve bu yönde amaca ulaşılmıştır.

Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı halk sağlığı politikalarının geliştirilmesini amaçlayan Sempozyum, yeni arayışların ve alternatif yaklaşımların geliştirilmesi için ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli bir fırsat sağlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Konseyi Uyuşturucu ile Mücadele için Pompidou Grubu, Avrupa Birliği Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) desteği ile Yeşilay tarafından İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu sonunda İstanbul Deklarasyonu yayınlanmıştır.

Dokümanlar

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU POLİTİKALARI VE HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ